Test: Pokud z tohoto testu získáte alespoň 9/12 bodů, musíte být profesorem filozofie!

Dnes jsme se rozhodli nabídnout našim přátelům zajímavý kvíz o filozofii. Je to zajímavá věda, že? Vždyť obsahuje myšlenky velkých lidí, celou podstatu existence a života. Pojďme si tedy ověřit, jak dobře jí rozumíte!

Slovo "filosofie" v překladu znamená:
Nejstarší typ světonázoru je:
Jak se nazývají vědy o člověku a lidské společnosti:
Jedním z hlavních směrů filozofie ve staré Číně je:
Řecký filozof, který vytvořil logiku jako nejdůležitější nástroj poznání:
Kdo by měl podle Platóna řídit ideální stát:
Vznikl humanismus jako kulturní směr a světonázor:
Panteismus je:
Zakladatelem psychoanalýzy je:
"Myslím, tedy existuji" - rčení:
Učení o nadčlověku je obsaženo ve filozofii:
Poslední otázka: svoboda je:
Test: Pokud z tohoto testu získáte alespoň 9/12 bodů, musíte být profesorem filozofie!
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}
Funny animals

Videos from internet